07.06.2023

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze echipament de protecție - pentru anul 2023, în conformitate cu dispozițiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 și art 45 (3) din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. În condiţiile menţionate în Anunțul publicitar și Caietul de sarcini atașat.
Operatorii economici interesați au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Șos. Tudor Neculai, nr.25, parter, până la data de 14.06.2023, ora 11:00.Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF
1 Anunț
1 Caiet de sarcini
1 Model Contract
1 Model Formulare

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus