11.12.2017

Anunţ achiziţie publică

S.C. Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze Echipament de protecție, cod CPV: 18143000-3.


Valoare estimată: 130.000 lei.

Mod de achiziție: cumpărare directă, în conformitate cu dispozițiile art 7(5) din Legea 98/2016 și art. 43 din HG 395/2016.
Cantitățile, caracteristicile tehnice , precum și condițiile derulării contractului, se regăsesc la adresa www.spiasi.ro Secțiunea Informații publice- Anunțuri- Achiziții & Licitații- Echipament de protecție pentru anul 2018.


Condiții de participare, conform prevederilor Legii 98/2016 :
  • Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului ;
  • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 ;
  • Declarație privind conflictul de interese pentru ofertanți.

Operatorii economici interesați, au obligația de a depune ofertele, însoțite de mostrele solicitate, la Registratura societății, din Iași, Şoseaua Tudor Neculai, nr.25, parter, până pe 18.12.2017 ora 13.00.

Operatorul economic declarat câștigător va avea obligația de a încărca oferta în catalogul electronic din SEAP, în termen de 2 zile de la comunicare.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Contract
2 Caiet de sarcini
3 Modele formulare

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus