07.09.2021

Anunţ licitație publică cu strigare

SERVICII PUBLICE IAȘI SA, cu sediul în Șos. Tudor Neculai nr.25, Iași, organizează licitația publică deschisă cu strigare în vederea valorificării individuale a unor bunuri-mijloace fixe scoase din funcțiune, care se regăsesc în Anexa la Caietul de Sarcini cuprinsă în Documentația procedurii. Bunurile supuse valorificării pot fi vizionate la adresa: Iași, str. Valea Adâncă nr.41, zilnic luni-vineri între orele 9.00 - 15.00.
Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare, ce va prezenta până la data ținerii sedinței de licitație, următoarele documente:

  • Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria Servicii Publice Iași SA, în valoare de 50 lei;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului și codul fiscal, pentru persoanele juridice sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

Documentele se vor depune la Registratura societății, până la data de 27.09.2021, orele 12.
Licitația va avea loc în data de 27.09.2021, ora 13.00, la Sediul societății, menționat la primul alineat.
Condițiile de participare și modul de desfășurare a procedurii sunt cuprinse în Documentația procedurii, care se poate descărca de mai jos.
Informații suplimentare pot fi obținute la Sediul societății - Serviciul Achiziții publice etaj I, între orele 8.00-16.00 sau la telefon +40 232 263 542, email: office@spiasi.ro.


Document:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț licitație
1 Cerere de înscriere
1 Clauze contractuale

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus