15.01.2019

Anunţ achiziţie publică

S.C. Servicii Publice Iași SA intenţionează intenţionează să achiziţioneze prestare a activitatilor de ridicare, tractare si transport a autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar/ abandonate pe drumurile publice ori pe domeniul public al Municipiului Iasi, prin inchirierea mijloacelor auto + servant (conducator auto), ale operatorului economic , cod CPV 63712000-3 , prin cumpărare directă, in conformitate cu dispozitiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 si art 43 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în condiţiile menţionate în Caietul de sarcini atasat.

Ofertele se vor transmite prin Registratura societăţii din Iaşi, Şoseaua Tudor Neculai, nr. 25, parter, Iaşi, până pe 18.01.2019, ora 12..

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț
2 Caiet de sarcini
3 Modele formulare

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus