15.03.2022

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze "Lucrări de montaj sistem fotovoltaic ON-GRID" , cod CPV: 45261215-4 Lucrări de acoperire cu panouri solare.
Valoare estimată: 366.000 lei fără TVA.
Mod de achiziție: cumpărare directă, în conformitate cu dispozițiile art 7(5) din Legea 98/2016 și art. 43 din HG 395/2016.
Cantitățile, caracteristicile tehnice , precum și condițiile derulării contractului, se regăsesc la adresa www.spiasi.ro Secțiunea Informații publice- Anunțuri- Achiziții & Licitații - Lucrări de montaj sistem forovoltaic.
Condiții de participare, conform prevederilor Legii 98/2016 :

  • Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului ;
  • Atestat de tip B pentru proiectare și execuție a instalațiilor electrice la tensiune nominală de 0,4 kV, emis de ANRE;
  • Documente justificative că deține personal calificat pentru montaj sisteme fotovoltaice.

Operatorii economici interesați, au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Şoseaua Tudor Neculai, nr.25, parter sau la adresa de email office@spiasi.ro, până pe 18.03.2021, ora 12.00
Operatorul economic declarat câștigător va avea obligația de a încărca oferta în catalogul electronic din SEAP, în termen de 2 zile de la comunicare.
Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: cristian.tudusciuc@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice."

Documente:

Nr.Nume documentPDF
1 Caiet de sarcini

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus