15.09.2023

Anunţ licitație publică cu strigare

SERVICII PUBLICE IAȘI SA, cu sediul în Șos. Tudor Neculai nr.25, Iași, organizează licitația publică deschisă cu strigare în vederea valorificării individuale a unor bunuri-mijloace fixe scoase din funcțiune, care se regăsesc în Caietul de Sarcini cuprins în Documentația procedurii.
Bunurile supuse valorificării pot fi vizionate la adresa: Iași, str. Valea Adâncă nr.41, zilnic luni-vineri între orele 9.00 - 15.00.
Poate participa la licitație orice persoană juridică potențial cumpărătoare, ce va prezenta până la data ținerii ședintei de licitație, următoarele documente:

  • Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria Servicii Publice Iași SA, in valoare de 50 lei sau virament bancar;
  • Copie de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului.

Documentele se vor depune la registratura societații, până la data de 19.09.2023, orele 12.00

Licitația va avea loc în data de 19.09.2023, ora 13.00, la Sediul societații, menționat la primul alineat.

Condițiile de participare și modul de desfașurare a procedurii sunt cuprinse în Documentația procedurii, care se poate descărca, gratuit, de pe site-ul Servicii Publice Iași SA.
Informații suplimentare pot fi obținute la Sediul societății - Serviciul Achiziții publice etaj I, între orele 8.00-16.00 sau la telefon +40 232 263 542, email: office@spiasi.ro.


Document:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț licitație
2 Caiet de sarcini licitație
3 Contract vânzare-cumpărare
4 Cerere de înscriere

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus