15.12.2021

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze echipament de protecție - pentru anul 2022, cod 18143000-3 Echipamente de protecție, prin cumpărare directă, în conformitate cu dispozițiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 și art 43 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în condiţiile menţionate în Anunțul publicitar și Caietul de sarcini atașat.

Operatorii economici interesați au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Șos. Tudor Neculai, nr.25, parter, până la data de 23.12.2022, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.


Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț achiziție
2 Caiet de sarcini
2 Formular
4 Model contract

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus