18.09.2019

Anunţ achiziţie publică

S.C. Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază și monitorizare astfel:


Lotul I: - servicii de pază, cod CPV 79713000-5
Lotul II: - servicii de monitorizare și intervenție, cod CPV: 79711000-1

Valoare estimată:
Lotul I: - 1.452.000,00 lei fara TVA
Lotul II: - 2.600 lei fara TVA

Valabilitate acord cadru: Octombrie 2019 - Decembrie 2020.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție: procedură proprie, conform art. 68 al. 2 lit. b) din Legea nr. 98/2016, prin intermediul instrumentului specific de atribuire: acord cadru, conform art. 114 din Legea nr. 98/2016;
Condițiile de participare, cantitățile, caracteristicile tehnice, precum și condițiile derulării contractului, se regăsesc în cadrul documentației atașate mai jos, respectiv în Anunțul de publicitate precum și în Caietul de sarcini la adresa www.spiasi.ro Secțiunea Informații publice- Anunțuri- Achiziții & Licitații- Servicii de pază și monitorizare 2019.


Operatorii economici interesați, au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Şoseaua Tudor Neculai, nr.25, parter, până pe 26.09.2019 ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: cristian.tudusciuc@spiasi.ro; andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț achiziție
2 Caieti de sarcini
3 Model acord cadru
4 Model contract monitorizare
5 Model Formulare
6 Model contract subsecvent paza

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus