27.03.2023

Anunţ licitație publică cu strigare

SERVICII PUBLICE IAȘI SA, cu sediul în Șos. Tudor Neculai nr.25, Iași, organizează licitația publică deschisă cu strigare în vederea valorificării prin tocare a materialului lemnos depreciat - casat, care se regăseste în Anexa la Caietul de sarcini cuprins în Documentația procedurii.
Materialul supus valorificării poate fi vizionat la adresa: str. Valea Adânca, nr.25 (Pepiniera Tudor Neculai), Iași, zilnic, luni-vineri, între orele 9:00 - 15:00.
Poate participa la licitație orice persoană juridică potențial cumpărătoare, ce va prezenta până la data ținerii ședintei de licitație, următoarele documente:

  • Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria Servicii Publice Iași SA, in valoare de 50 lei sau virament bancar;
  • Copie de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului, Autorizația de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Licența pentru activitatea de colectare separată a deșeurilor, Licența pentru transport mărfuri nepericuloase sau contract de colaborare cu un operator acreditat pentru colectare deșeuri.

Documentele se vor depune la registratura societații, până la data de 30.03.2023, orele 12.00

Licitația va avea loc în data de 30.03.2023, ora 1300, la sediul societații, menționat la primul alineat.

Condițiile de participare și modul de desfașurare a procedurii sunt cuprinse în Documentația procedurii, care se poate descărca, gratuit, de pe site-ul Servicii Publice Iași SA.
Informații suplimentare pot fi obținute la Sediul societății - Serviciul Achiziții publice etaj I, între orele 8.00-16.00 sau la telefon +40 232 263 542, email: office@spiasi.ro.


Document:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Caiet de sarcini licitație
1 Caiet de sarcini licitație
1 Cerere înscriere

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus