28.01.2021

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze Anvelope pentru flota auto, cod CPV: 34351100-3.
Valoare estimată: 95244 lei.
Mod de achiziție: cumpărare directă, în conformitate cu dispozițiile art 7(5) din Legea 98/2016 și art. 43 din HG 395/2016. Cantitățile, caracteristicile tehnice, precum și condițiile derulării contractului, se regăsesc la adresa www.spiasi.ro Secțiunea Informații publice- Anunțuri- Achiziții & Licitații- Achiziție anvelope 2021.

Condiții de participare, conform prevederilor Legii 98/2016 :

  • Oferta financiară;
  • Oferta tehnică;
  • Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.

Operatorii economici interesați au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Șos. Tudor Neculai, nr.25, parter și /sau la adresa de email cristian.tudusciuc@spiasi.ro, până la data de 04.02.2021.

Operatorul economic declarat câștigător va avea obligația de a încărca oferta în catalogul electronic din SEAP, în termen de 2 zile de la comunicare.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: cristian.tudusciuc@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.


Document:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Necesar Anvelope 2021

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus