29.01.2019

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenționează să achiziționeze 16 TOALETE ECOLOGICE, cod CPV:45215500-2

Mod de achiziție: cumpărare directă, în conformitate cu dispozițiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 și art 43 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Descrierea serviciului de închiriere, cerințele minime solicitate, modelele de formulare sunt cuprinse în documentația achiziției ce se regăsește (mai jos) la adresa www.spiasi.ro – sectiunea Informatii publice – Anunturi – Achizitii & Licitatii


Autoritatea contractantă, conform prevederilor Legii nr.98/2016, își rezervă dreptul de a solicita ofertantului declarat câștigător, următoarele:
  • 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
  • 2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea.nr.98/2016;
  • 3. Declarație privind conflictul de interese pentru ofertanți.
Operatorii economici interesați au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Șos. Tudor Neculai, nr.25, parter, până la data de 05.02.2019, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Caiet de sarcini

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus