31.01.2019

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze echipament de protecție- pentru anul 2019, cod 18143000-3 Echipamente de protecție, prin cumpărare directă, in conformitate cu dispozițiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 și art 43 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în condiţiile menţionate în Anunțul publicitar și Caietul de sarcini atașat.

Operatorii economici interesați au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Șos. Tudor Neculai, nr.25, parter, până la data de 06.02.2019, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Corecție:

In atenția tuturor ofertanților care doresc să depună oferta pentru unul sau mai multe loturi, autoritatea contractantă face următoarea corecție cu privire la garanția de participare :
Cuantumul garanției de participare nu poate depăși 1% din valoarea contractului, astfel, având în vedere că achiziția se face pe loturi, garanțiile vor fi constituite în cuantum de :
LOTUL 1- 537, 00 lei
LOTUL 2- 334,00 lei
LOTUL 3- 351,00 lei

Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț publicitar
2 Caiet de sarcini
3 Model Contract
4 Modele

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus