Descriere proiect

Descriere proiect - Amenajare Parcul Bărboi


Parcul Bărboi este situat în zona Targu Cucu, vis-a-vis de Palatul Justiţiei, Biserica Bărboi şi rond Târgul Cucu.

Spaţiul verde din Parcul Bărboi este neomogen ca şi vegetaţie existând zone nepopulate cu arbori în contrast cu zone aglomerate de vegetaţie. S-au realizat căi de acces care rezolvă funcţiunea de tranzit a parcului dar şi cea de relaxare şi asteptare (situarea staţiilor de autobuz în preajma parcului) şi s-a propus mobilier urban (bănci şi coşuri de gunoi).

Creşterea vegetaţiei lemnoase a modificat pe unele porţiuni aspectul ansamblului peisagistic, creându-se aglomerări ale arbuştilor şi arborilor.
Din vegetaţia existentă au fost arbori ce au necesitat lucrări de întreţinere; gardurile vii degradate, incomplete au fost defrişate.
Terenul care s-a gazonat a fost eliberat de vegetaţia concurentă existentă ( buruieni, iarbă, rădăcini) precum şi de resturi de materiale de construcţii sau piatră. S-a realizat şi amenajare cu sistem de irigare automatizat pentru a face faţă gazonul nou înfiinţat. Solul curăţat trebuie să fie mărunţit prin frezare, nivelat şi tăvălugit uşor pentru a evita lăsarea terenului ulterior. De asemenea s-a adăugat pământ fertil pentru a umple diferenţele de nivel existente.

Reamenajarea Parcului Barboi intenţionează să ofere locuitorilor cât şi celor care sunt în trecere un spaţiu estetic vizual şi util în acelaşi timp dacă ţinem cont că arborii sunt surse vii şi sigure de oxigenul de care avem atâta nevoie.
Acolo unde spaţiul o permite s-au propus amenajări peisagere prin grupaje de arbori şi arbuşti decorativi prin frunze, flori sau fructe pe tot parcursul anului.

Câteva din speciile ornamentale propuse pentru reamenajare sunt: Acer platanoides Royal Red, Canna indica, Lavandula angustifolia, Magnolia liliiflora nigra, Cotinus coggygria Royal Purple, Rhododendron sp, Azalea japonica Hosta sp., Astilbe sp., Euonymus sp., Spiraea japonica Anthony Waterer, Hydrangea macrophylla.

Vegetaţia propusă pentru reamenajare este reprezentată de arbori şi arbuşti cu frunze variat colorate care vor îmbunătăţi biodiversitatea cât şi aspectul estetic al parcului.

Galerie Imagini


Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus