15.05.2023

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze "Linie de producție brichete din material lemnos", cod CPV: 42990000-2 Diverse utilaje cu utilizare specifică
Valoare estimată: 243.000 lei fără TVA.
Mod de achiziție: cumpărare directă, în conformitate cu dispozițiile art 7(5) din Legea 98/2016 și art. 43 din HG 395/2016.
Cantitățile, caracteristicile tehnice , precum și condițiile derulării contractului, se regăsesc la adresa www.spiasi.ro Secțiunea Informații publice- Anunțuri- Achiziții & Licitații - Linie de producție brichete din material lemnos.
Condiții de participare, conform prevederilor Legii 98/2016 :

  • Oferta tehnică cu detalii ;
  • Oferta financiară ;
  • Planul de amplasare a liniei complete.


Operatorii economici interesați, au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Şoseaua Tudor Neculai, nr.25, parter sau la adresa de email office@spiasi.ro, până pe 19.05.2023, ora 12.00
Operatorul economic declarat câștigător va avea obligația de a încărca oferta în catalogul electronic din SEAP, în termen de 2 zile de la comunicare.


Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: cristian.tudusciuc@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF
1 Caiet de sarcini

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus